top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

משחקים דיגיטליים

ההתמכרות של הילדים למסך היא תופעה ידועה, עם זאת בעזרת המסכים ניתן להפעיל את הילדים הן בבית הספר והן בבית וכך להראות להם שימושים נוספים לאותם מסכים ולחנך אותם לאורח חיים פעיל.

משחקים דיגיטליים באים לידי שימוש בימים ששיעורי חינוך גופני מתקיים בכיתה ללא אפשרות לצאת למרחב. אם זה כשיש למורה לחינוך גופני ממלא מקום, כאשר יש יום גשם או יום חמסין. במצבים כאלו ניתן להפעיל את הכיתה בתוך הכיתה בקלות וביעילות.

משחקים דיגיטליים בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור לעמוד הרצוי

משחקים ברשת - חינוך גופני

משחקים ברשת

מרחבים פיזיטליים אינטראקטיביים - טכנולוגיה בחינוך הגופני

מרחבים פיזיטליים

חדרי בריחה - טכנולוגיה בחינוך הגופני

חדרי בריחה

bottom of page