top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

משחקים ברשת

משחקים אינטראקטיביים ברשת המחנכים את הילדים כיצד שומרים על אורח חיים פעיל ובריא דרך משחק והנאה גם אחרי שעות בית הספר.

כמו כן ניתן להשתמש במשחקים האלו בכיתה במהלך שעות בית הספר.

משחקים ברשת - חינוך גופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור למשחק

צלחת מנצחת

צלחת מנצחת

משחק לוח תנועתי

משחק לוח 

משחקים ברשת בחינוך הגופני

משחקים ברשת
בחינוך הגופני

כרטיסיות דרגת קושי בינונית

כרטיסיות כושר רמת קושי בינונית

כרטיסיות כושר קל

כרטיסיות כושר רמת קושי קלה

גלגל חימום

גלגל חימום

גלגל כושר גופני רמת קושי בינונית

גלגל כושר גופני 
רמת קושי בינונית

גלגל כושר גופני רמת קושי קלה

גלגל כושר גופני
רמת קושי קלה

גלגל פעילות יוגה

גלגל יוגה

bottom of page