top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

מצגות לעבודה עצמית

המצגות נועדו לשמש כחלק משיעורים היברידיים, כחלק מההכנה של התלמידים לשיעור הבא, ללמידה מרחוק ולחינוך לאורח חיים פעיל ובריא אחרי יום לימודים.

כל מצגת עוסקת במרכיב כושר אחר והגשת תוצר של התלמידים ובכך הלמידה הופכת להיות עמוקה ומשמעותית יותר.

מצגות לעבודה עצמית עצמאית - רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לצפות במצגת

מרכיב כושר גופני קואורדינציה
מרכיב כושר גופני כוח
מרכיב כושר גופני שיווי משקל
מרכיב כושר גופני מהירות תגובה
מרכיב כושר גופני דיוק וויסות בתנועה
מרכיב כושר גופני סבולת לב ריאה
bottom of page