top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

כלים דיגיטליים

שימוש בכלים דיגיטליים משפרים את איכות ההוראה הפרונטלית וגם את ההוראה המקוונת. ניתן להשתמש בכלים האלו על מנת ליצור גיוון לתלמידים בשיעורים הפרונטליים ובימי שיא בחינוך הגופני. או לבקש מהתלמידים ליצור בעצמם תכנים באמצעות אותם כלים וכך לראות מה היא רמת ההבנה שלהם בנוגע לנושא הנלמד.

שימוש בכלים דיגיטליים רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון הדרכה

מחולל אימוני טאבטה
מרחב פיזיטלי
bottom of page