top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

ימי שיא

במהלך השנה מתקיימים בבית הספר ימי שיא. שילוב של החינוך הגופני וחינוך לאורח חיים פעיל ובריא באותם ימים עוזר לתלמידים לעשות קשרים בין תחומי הדעת השונים וכיצד ניתן ללמוד תוך כדי תנועה על הנושאים השונים.

ימי שיא בחינוך הגופני - רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לצפות בתוכן

מרחב פיזיטלי
יום ההליכה הבינלאומי גיל יסודי

מרחב פיזיטלי
יום ההליכה הבינלאומי גיל על יסודי

מגרש האחדות טורניר קטרגל יהודים וערבים

קליפ - מגרש האחדות
טורניר קט רגל

bottom of page