top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

הפגה תנועתית

מטרת הפגה תנועתית היא להפעיל את התלמידים במהלך יום הלימודים ובכך לגרום להם לנוע, לפרוק מתחים ולחזור מפוקסים ומרוכזים להמשך השיעור.

ניתן לשלב את התכנים בכל תחומי הדעת ואין צורך ביידע קודם.

המודל מכוון לחלוקת השיעור בכיתה לשלושה חלקים 20 דק' של הקניה, כ-5 דק' של פעילות גופנית ועשרים דק' של למידה ותרגול. 

הפגה תנועתית טכנולוגיות בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור לתוכן הרצוי

סרטוני הפעלה בהפגה תנועתית

מקבץ סרטוני הפעלה קצרים

הפגה תנועתית על יסודי

מצגת עם פעילויות שונות
לבתי ספר על יסודיים

הפגה תנועתית יסודי

מצגת עם פעילויות שונות
לבתי ספר יסודיים

bottom of page